sexuální napadení na pracovišti

5113
Richard Ramsey
sexuální napadení na pracovišti
  1. Jak řešíte sexuální napadení na pracovišti?
  2. Co děláte, když jste v práci sexuálně obtěžováni?
  3. Jak často dochází k sexuálnímu napadení na pracovišti?

Jak řešíte sexuální napadení na pracovišti?

Požadavky na výcvik sexuálního obtěžování

  1. Sledujte své pracoviště. Dostaňte se pravidelně mezi své zaměstnance. Promluvte si s nimi o pracovním prostředí. ...
  2. Berte všechny stížnosti vážně. Pokud si někdo stěžuje na sexuální obtěžování, stížnost okamžitě prošetřte.

Co děláte, když jste v práci sexuálně obtěžováni?

Nahlaste obtěžování vedení a požádejte, aby bylo něco zastaveno. Nahlaste obtěžování osobě s rozhodovací pravomocí. Pokud má váš zaměstnavatel postupy pro stížnosti na sexuální obtěžování na pracovišti, postupujte podle nich. Zkuste podat stížnost písemně.

Jak často dochází k sexuálnímu napadení na pracovišti?

Sexuální obtěžování na pracovišti je běžné, ale je hlášeno jen zřídka. Třicet osm procent všech žen a čtrnáct procent mužů uvedlo, že zažívají sexuální obtěžování v práci (Kearl, Johns, & Raj, 2019).


Zatím žádné komentáře